מלגות שנת תשע"ח

המרכז האזרחי לתרבות, חברה וכלכלה

קרן המלגות

מודיעים בזה על החלוקה השנתית של מלגות לשנת תשע"ח/2017-8 בסכום של עד 5,000 ₪ כל אחת,

לסטודנטים הלומדים החל משנה שנייה לתואר אקדמי

במוסד להשכלה גבוהה.

כ- 50 מלגות ינתנו ללומדים מקצועות טכנולוגיים שהמדינה זקוקה להם,

כגון: רפואה, כלכלה, מנהל עסקים והנדסה וכן מקצועות חברתיים כגון: עבודה סוציאלית וחינוך.

המלגות תחולקנה לסטודנטים בעלי הישגים אקדמיים גבוהים, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המלגות של הקרן, זקוקים לסיוע כלכלי.

את טפסי הבקשה למלגה ניתן להוריד בכתובת הבאה:

טופס בקשה למלגה

את הפניות יש לשלוח עד 15.04.2018 אל :

המרכז האזרחי, קרן המלגות ת.ד. 16528 תל-אביב, מיקוד 6116401

לבירורים ניתן לפנות ל- me@merkazezrahi.co.il

  • כל הזכויות שמורות 2017

  • עריכה וניהול: Scriptus
    Site By: YMT