מלגות שנת תש”פ

המרכז האזרחי לתרבות, חברה וכלכלה

קרן המלגות

מודיעים בזה על החלוקה השנתית של מלגות לשנת תשע”ט/2019-20 בסכום של עד 5,000 ₪ כל אחת,

לסטודנטים הלומדים החל משנה שנייה לתואר אקדמי

במוסד להשכלה גבוהה.

כ- 50 מלגות ינתנו ללומדים מקצועות טכנולוגיים שהמדינה זקוקה להם,

כגון: רפואה, כלכלה, מנהל עסקים והנדסה וכן מקצועות חברתיים כגון: עבודה סוציאלית וחינוך.

המלגות תחולקנה לסטודנטים בעלי הישגים אקדמיים גבוהים, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המלגות של הקרן, זקוקים לסיוע כלכלי.

יש למלא את הטופס המקוון ולצרף את המסמכים עד לתאריך 15.03.2020

לבירורים ניתן לפנות ל- me@merkazezrahi.co.il

  • כל הזכויות שמורות 2019

  • עריכה וניהול: Scriptus
    Site By: YMT