טופס בקשה למלגה לשנה”ל תש”פ, 2019-2020

שם משפחה *
שם פרטי *
מין * זכרנקבה
מס' ת.ז *
תאריך לידה *
שנת עליה
מצב משפחתי
מס' ילדים שפרנסתם עליך
צילום ת.ז. *
גודל מקסימלי 1MB
נא להעלות העתק תעודת זהות


כתובת מגורים קבועה (כל דברי הדואר ישלחו לכתובת זו)
שם הישוב *
רחוב *
מס' בית *
מיקוד *
דוא"ל *
טלפון
ט.נייד *


שירות בצה"ל * כןלא
תעודת שחרור
גודל מקסימלי 1MB
נא להעלות העתק תעודת שחרור
מספר אישי
דרגה
תאריך גיוס
תאריך שחרור


שירות לאומי * כןלא
מ
עד
יש לצרף אישור
גודל מקסימלי 1MB
נא להעלות העתק אישור שירות לאומי


מס' אחים ואחיות עד גיל 21
שמות
מס' אחים ואחיות הלומדים במוסד להשכלה גבוהה
שם האח/אחות שם המוסד בו לומד/ת
שם האח/אחות שם המוסד בו לומד/ת
שם האח/אחות שם המוסד בו לומד/ת


שם מוסד לימודיך בשנת תש"פ *
אישור לימודים *
גודל מקסימלי 1MB
נא להעלות העתק אישור לימודים
באיזו שנה התחלת לימודיך *
באיזו שנת לימודים את/ה לומד/ת היום *
לתואר ראשון/שני * ראשוןשני
חוגי הלימודים בשנת תש"פ *
ממוצע ציונים בשנת תשע"ט *
גיליון ציונים של שנה קודמת *
גודל מקסימלי 1MB
נא להעלות העתק גיליון ציונים של שנה קודמתעבודות ומקורות הכנסה:
מבקש/ת

מקום העבודה
תפקיד
הכנסה חודשית ברוטו
אישור מעסיק או תלוש משכורת
גודל מקסימלי 1MB
נא להעלות העתק אישור מעסיק או תלוש משכורתבן/בת זוג

שם משפחה ושם פרטי
מקום העבודה
תפקיד
הכנסה חודשית ברוטו
אישור מעסיק או תלוש משכורת
גודל מקסימלי 1MB
נא להעלות העתק אישור מעסיק או תלוש משכורתהאב

שם משפחה ושם פרטי
מקום העבודה
תפקיד
הכנסה חודשית ברוטו
אישור מעסיק או תלוש משכורת
גודל מקסימלי 1MB
נא להעלות העתק אישור מעסיק או תלוש משכורתהאם

שם משפחה ושם פרטי
מקום העבודה
תפקיד
הכנסה חודשית ברוטו
אישור מעסיק או תלוש משכורת
גודל מקסימלי 1MB
נא להעלות העתק אישור מעסיק או תלוש משכורתועדת המלגות, בשיקוליה, רואה בחיוב את עבודת הסטודנט ואת תרומתו האישית למימון של שכר-לימוד ושל הוצאות מחייתו.


פרט/י כיצד את/ה מממן כיום את הוצאות המחיה ושכר-הלימוד

מלגות אחרות
סכום
תמיכה מהורים
סכום
מקורות אחרים
סכוםלתשובה מדויקת ואמינה על שאלה זו, משקל חשוב בהחלטת ועדת המלגות.


המלצות

הועדה תשקול בחיוב קבלת המלצות מהסגל האקדמי המכיר אותך אישית.


גודל מקסימלי 1MB
נא להעלות העתק המלצותאנא הוסף מסמכים אשר לדעתך מעידים על מצבך האקדמי ו/או הסוציו אקונומי


גודל מקסימלי 1MB

גודל מקסימלי 1MB

גודל מקסימלי 1MB

גודל מקסימלי 1MB

גודל מקסימלי 1MBלהלן טופס הצהרה, אנא הורד אותו, קרא בעיון, חתום עליו , סרוק את הקובץ החתום והעלה אותו למערכת
להורדת טופס לחץ כאן

טופס הצהרה חתום

גודל מקסימלי 1MB
נא להעלות טופס הצהרה חתום *


אנא הסבר מדוע, לדעתך, האתה ראוי לקבל את המלגה  • כל הזכויות שמורות 2019

  • עריכה וניהול: Scriptus
    Site By: YMT